bryndzia

9 tekstów – auto­rem jest bryn­dzia.

***

Umarła. Słońce właśnie zachodziło .. 
Umarła, Dob­rze to pa­miętam prze­cież ta­kich rzeczy się nie za­pomi­na. Długo się nie mogłam z tym po­godzić. Kiedy Zna­lazłam list od niej. Na­pisała że Bóg tak chciał [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 29 stycznia 2014, 20:11

Drogi Dzienniczku !

I zno­wu sa­ma ...
Wszys­cy mają mnie za przep­rosze­niem w du­pie. Od­trącają mnie .
Ale jest ta­ka myśl : ,, Sa­mot­ność to życie w mro­ku od­trące­nia, lecz to prze­cież w ciem­ności można dos­trzec naj­jaśniej­sze gwiazdy.''
Cza­sami było by dob­rze po­gadać z kimś, pośmiać się, co nie ? 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2013, 14:31

Uśmiech to cała praw­da o tobie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 kwietnia 2013, 16:51

Drogi Ty

Ser­ce me do ciebie na­leży. Mażę o tym żeby Cię zo­baczyć mój drogi.
Mażę żeby przy­tulić się do ciebie i posłuchać two­jego serca.

Piszę bo chcę wie­dzieć czy mo­je ser­ce do ciebie należy.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2013, 19:10

Zaw­sze miej marze­nia, marze­nie to część życia ....
Marzyć możesz tyl­ko sercem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 marca 2013, 09:56

myślę że żyję życiem....
dziękuję ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2013, 12:38

myśleć o niczym ......
myśleć o czymś kon­kret­nym ...
myśleć o in­nych .....
myślmy ..... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2012, 12:24

zaw­sze myśli­my o życiu .. cze­mu ?
po­myślmy o śmier­ci ....
jkie życie jest po śmier­ci i czuy wku­le jest ...
myślcie o śmier­ci ale nie pat­rzcie na nią jak na na wro­ga ....
śmierć idzie za zen­ce z życiem pa­miętaj­cie .... 

myśl • 19 czerwca 2012, 11:48

kocham śmierć bo tyl­ko ona na mnie cze­ka .....
nie wiem po co żyje­my .....
po co ?? 

żyję cich krwa­wiąc ......
cicho krwa­wiąc żyję .........

ZA­BIJE SIĘ JAK BĘDĘ GO­TOWA.......... ( za­raz to nastąpi ) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 czerwca 2012, 11:13

bryndzia

bryndzia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 czerwca 2013, 10:11bryndzia sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek jest jak [...]